มีนาคม 2564
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
ค้นหาข้อมูลเฉพาะจังหวัด

สวนสุภัทราแลนด์

มีบริการนั่งรถไฟชมสวน ชิมผลไม้จากต้น บุฟเฟต์ผลไม้ ทุเรียน เงาะ ชมพู่ มังคุด ส้มโอ มะปราง องุ่น มะม่วง ลำไย แก้วมังกร มะเฟือง

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรผลิดไม้กฤษณา (สวนหอมมีสุข)

ผลิตน้ำมันกฤษณามีสรรพคุณทางยามากมาย เป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา ซึ่งได้ผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาหลายรูปแบบ

สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์บำรุงรักษา และบ้านพักมาบข่า การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ตำบลมาบข่า ห่างจากตัวเมืองระยองประมาณ ๒๕ กิโลเมตร

แคนูปี้ แอดเวนเจอร์ เคเบิล ไรด์ (Canopy Adventures Cable Rides)

ตั้งอยู่ที่เขายายดา ตำบลตะพง เป็นกิจกรรมห้อยโหนตัวท่ามกลางต้นไม้ที่สูง ระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร

ตลาดเกาะกลอย

อีกแห่งของแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในระยอง กับตลาดบรรยากาศย้อนยุค ที่มีทั้งร้านอาหาร และร้านค้าต่าง ๆ มามอบความสุขให้ผู้มาเยือน

ถนนยมจินดา

ตลาดเก่าเมืองระยอง อยู่ในเขตเทศบาลนครระยอง ถนนสายนี้เป็นชุมชนเก่าแก่ มีบ้านบุคคลสำคัญในอดีต นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และคมนาคม

ปากน้ำประแส

เป็นที่อยู่ของชุมชนดั้งเดิมแต่สมัยอยุธยาที่มักอาศัยอยู่ริมแม่น้ำ สมัยก่อนเคยเป็นที่ตั้งของเมืองคู่กับเมืองแกลงเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล มีแม่น้ำประแสกั้นเขตตำบล มีลำคลอง ลงสู่ทะเล

เรือรบหลวงประแส

ตั้งอยู่ที่ชายหาดดำ ปากแม่น้ำประแส เป็นเรือรบปลดระวางแล้วชาวตำบลขอให้นำมาเป็นเกียรติประวัติและเป็นที่ศึกษาและท่องเที่ยว

ศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำประแส ภายในศาลประดิษฐานรูปหล่อเท่าองค์จริงของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย

ชุมชนบ้านจำรุง หรือศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุ

ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลเนินฆ้อ ด้วยสภาพความเป็นอยู่ในชุมชนเน้นการพึ่งพาตนเอง จนเป็นที่ยอมรับและเป็นตัวอย่างที่ดี