มิถุนายน 2564
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
หน้าแรก > เที่ยวไหนดี > แหล่งท่องเที่ยว
ค้นหาข้อมูลเฉพาะจังหวัด

ศาลมีอักษร

ศาลมีอักษรเขียนลงแผ่นดินแปรลายพระราชหัตถ์ของรัชกาลที่ 5 ไว้ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่แวะมาสักการะและชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมาก

วัดอนุบรรพต (เขาน้อย)

สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2468 สมัยรัชกาลที่ 6 ภายในวัดมีพระอุโบสถที่สวยงาม

วัดนครธรรม

สร้างในสมัยใดไม่ปรากฏ เดิมมีชื่อว่า “วัดสระลพ” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดนครธรรม เพื่อให้เป็นมงคลนามแก่ พระครูวิวัฒน์นครธรรม

วัดถ้ำเขาฉกรรจ์

มีพื้นที่ 28 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา เป็นวัดในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน

ลานหินตัด

มีร่องรอยการตัดหินเพื่อนำไปสร้างปราสาทและมีลักษณะทางธรรมชาติที่สวยงาม อยู่ภายในบริเวณอุทยานแห่งชาติตาพระยา

ลานกระเจียว

เป็นลานหินที่มีดอกกระเจียวขึ้นอย่างสวยงามและมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตาพระยา

ละลุ

เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ของจังหวัดสระแก้ว “ละลุ” เป็นภาษาเขมร แปลว่า “ทะลุ” อันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากน้ำฝนกัดเซาะ ยุบตัวหรือพังทลายของดิน

ภูเขาเจดีย์

เป็นการรวมตัวของกลุ่มก้อนหิน มีรอยแตกคล้ายกับหินที่ภูหินร่องกล้า

พระสยามเทวาธิราชจำลอง

มีความสูงประมาณ 1.29 เมตร เป็นรูปจำลองพระสยามเทวาธิราช สร้างโดยพระอุทัยธรรมธารี เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ เมื่อ พ.ศ. 2518

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ในอดีตอำเภอวัฒนานครเป็นพื้นที่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้เสด็จมาประทับในการสงครามแถบดินแดนบูรพาเมื่อ พ.ศ.2136