ธันวาคม 2564
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
หน้าแรก > เที่ยวไหนดี
ค้นหาข้อมูลเฉพาะจังหวัด

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ศาลแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในท่าประทับยืน

วิหารพระพุทธปราจีนชินราชบพิตร

พระครูอุทัยธรรมธารี (เส็ง สุขิโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ มีเจตนารมย์จัดสร้างพิพิธภัณฑ์สำหรับจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ

วัดโบสถ์

มีเนื้อที่ 45 ไร่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 1821 ภายในวัดมีพระพุทธรูป 3 องค์ ประดิษฐานเรียงรายไปตามริมแม่น้ำ

วัดแก้วพิจิตร

เป็นวัดนิกายธรรมยุติวัดแรกของจังหวัดปราจีนบุรี สร้างเมื่อปี พ.ศ.2422 โดยเศรษฐีนีใจบุญชาวปราจีนบุรีชื่อนางประมูล โภคา (แก้ว ประสังสิต) ภรรยาของขุนประมูลภักดี

วัดสง่างาม

วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2460 เป็นวัดที่มีผู้นิยมมาลอดใต้พระอุโบสถ

วัดบางแตน

วัดแห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นอีกแห่งหนึ่งของอำเภอบ้านสร้าง ภายในมีพระพุทธรูปที่ชาวบ้านนับถือชื่อว่า "หลวงพ่อคุ้ม"

วัดบางกระเบา

วัดบางกระเบาเป็นวัดอารามหลวง อยู่ติด กับ ต.บ้านสร้าง ใกล้กับที่ทำการ อบต. บางกระเบา ห่างจากตัวเมืองปราจีนบุรีประมาณ 20 กิโลเมตร

พิพิธภัณฑ์เหมืองทองคำบ้านบ่อทอง

จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และแหล่งเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติการทำเหมืองแร่ทองคำให้แก่คนรุ่นหลัง

พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์

ในพื้นที่ 17 ไร่ของคุณณรงค์ อยู่สุขสุวรรณ์ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของผู้คนในสมัยก่อน

พิพิธภัณฑ์พระครูอุทัยธรรมธารี (เส็ง สุขิโต)

เป็นสถานที่รวบรวมโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์และศิลปะวัตถุของประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งของที่จัดทำขึ้นใหม่เลียนแบบศิลปะโบราณ