มิถุนายน 2562
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
หน้าแรก > เที่ยวไหนดี > แหล่งท่องเที่ยว
ค้นหาข้อมูลเฉพาะจังหวัด

อุทยานวังตะไคร้

พื้นที่วังตะไคร้เป็นของกรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิจ และหม่อมราชวงศ์หญิงพันธุ์ทิพย์บริพัตร เป็นอุทยานที่ได้รับการตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ในเนื้อที่ 1,500 ไร่

วัดถ้ำสาริกา

เป็นสถานที่ที่พระอาจารย์มั่น ภูริฑตฺโต เคยมาบำเพ็ญศาสนธรรมระหว่าง พ.ศ. 2460-2463

วัดพระพุทธฉาย

มีภาพเขียนสีติดอยู่กับชะโงกผาบนภูเขาเตี้ยๆ ถัดจากเขาชะโงกมีวิหารครอบไว้

รอยพระพุทธบาทจำลองเขานางบวช

ประดิษฐานอยู่ที่วัดเขานางบวช ภายในมณฑปบนยอดเขานางบวช

แหล่งโบราณคดีบ้านดงละคร

แหล่งโบราณคดีบ้านดงละคร เป็นสถานที่ตั้งเมืองโบราณสมัยทวารวดีและขอม แต่เดิมเรียกกันว่า “เมืองลับแล”

อนุสรณ์สถานกองพลทหารญี่ปุ่นที่ 37

อนุสรณ์สถานกองพลทหารญี่ปุ่นที่ 37 ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดพราหมณี

พระแก้วมรกตองค์จำลอง

พระแก้วมรกตองค์จำลอง ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารบนยอดเขา ณ วัดคีรีวัน เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี

วัดใหญ่ทักขิณาราม

วัดใหญ่ทักขิณาราม เป็นวัดเก่าแก่ กล่าวกันว่าชาวเวียงจันทน์ได้อพยพมาเมื่อครั้งเกิดสงครามลาวกับฝรั่งเศส ชาวเวียงจันทน์แพ้สงครามจึงอพยพลงมาทางใต้

ศาลหลักเมือง นครนายก

ถือเป็นศาลาจตุรมุข เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองนครนายก

เขื่อนขุนด่านปราการชล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เขื่อนขุนด่านปราการชล เป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่ยาวที่สุดในโลก สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว