พฤศจิกายน 2563
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
หน้าแรก > เที่ยวไหนดี > ชมหิ่งห้อย

ชมหิ่งห้อย

กิจกรรมเดินชมหิ่งห้อยนับว่าเป็นกิจกรรม High light สำคัญของศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนลุ่มน้ำเวฬุ เนื่องจากภายในพื้นที่ มีระบบนิเวศป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ทำให้หิ่งห้อยมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และทางศูนย์ฯได้ตัดเส้นทางถนนลาดยางเข้าไปในป่าชายเลนทำให้สะดวกแก่ การเดินชมหิ่งห้อย อีกทั้งยังปลอดภัยและสามารถหยุดชมได้เป็นเวลานาน ซึ่งปัจจุบันมีทั้งจักรยาน และรถไฟฟ้าคอยให้บริการร่วมไปถึงแพลงต่อน หรือพรายน้ำที่ส่องแสงระยิบระยับกลางท้องทะเล

อยู่ที่ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (ท่าสอน) 

การเดินทาง


ความคิดเห็น

ณฐนพัชร์ อินทพรม
7 ปีมาแล้ว

สักวันต้องไปดู

วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
8 ปีมาแล้ว
เชิญชวนมาเที่ยวกัน
วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
8 ปีมาแล้ว
เชิญชวนมาเที่ยวกัน
วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
8 ปีมาแล้ว
ชอบเที่ยว
ณฐนพัชร์ อินทพรม
8 ปีมาแล้ว
น่าไป