ชื่อภาพ : แสนสนุกที่เกาะสเม็ด
โดย : ฉัตรแก้ว เหลืองสวัสดิ์
คะแนนโหวต : 35
คำอธิบาย : หาดสวย น้ำใส