ชื่อภาพ : เจ้าแม่กวนอิม แหลมแท่น
โดย : Thanatip Srahongthong
คะแนนโหวต : 10
คำอธิบาย : เจ้าแม่กวนอิม แหลมแท่น บางแสนชลบุรี เป็นที่เคารพบูชาทั้งชาวบ้านในระแวกนั้นและนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน