ชื่อภาพ : ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โดย : ปทุมพร แก้วสด
คะแนนโหวต : 6
คำอธิบาย : ศาสตร์แห่งแพทย์แผนไทย เรียนรู้ได้ที่ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร