พฤศจิกายน 2563
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
หน้าแรก > แพคเกจทัวร์ > เส้นทาง จันทบุรี เมืองต้องห้าม...พลาด พลัส

เส้นทาง จันทบุรี เมืองต้องห้าม...พลาด พลัส

อัตราค่าบริการ
สำหรับ 2 ท่าน ราคาท่านละ 8,000.-บาท
สำหรับ 4 ท่าน ราคาท่านละ 5,500.-บาท
สำหรับ 10 ท่าน ราคาท่านละ 3,700.-บาท
อัตรานี้รวมค่าที่พัก 2 คืน , อาหาร 6 มื้อ , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ , ค่ามัคคุเทศก์อาชีพ , ค่าพาหนะเดินทางตลอดเส้นทาง และค่าประกันการเดินทาง

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรี
http://www.facebook.com/chantourism
http://www.visitchanthaburi.com/packagetour

บริษัท Chill Chan Leisure
คุณกนกพร ศานติวรพงษ์
Tel: 098-564-5441
Email: chillchanleisure@gmail.com

ลีโอทราเวล
คุณ ธนพรรณ ศิรพจน์
Tel: 061-8261494
Email: leotravel.chan@gmail.com

ดาวน์โหลดโบรชัวร์