กันยายน 2564
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
หน้าแรก > สีสันตะวันออก > สีสันแห่งการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว

สีสันแห่งการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว

สีสันแห่งการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว

จะขอแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้  ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรมไทย และ ธรรมชาติ ที่น่าสนใจ ตามโครงการ อปท.เที่ยวทั่วทิศ ช่วยเศรษฐกิจไทย ได้แก่

1)     โรงเรียนกาสรกสิวิทย์        

ตั้งอยู่ที่ 999 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว

โครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นศูนย์การอบรมกระบือในการทำนา เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวนากับควายไทย อาทิ การปลูกข้าว การสร้างบ้านดิน

ติดต่อสอบถามได้ที่   037-435-058


ความคิดเห็น

วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
8 ปีมาแล้ว

อยากเที่ยว

วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
8 ปีมาแล้ว

อยากเที่ยว

วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
8 ปีมาแล้ว
ประเพณ๊หลาหหลาย
วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
8 ปีมาแล้ว
เทียวให้สนุก
วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
8 ปีมาแล้ว
เมืองไทยน่าเที่ยว