กันยายน 2564
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
หน้าแรก > สีสันตะวันออก > สีสันแห่งการเรียนรู้จังหวัดปราจีนบุรี

สีสันแห่งการเรียนรู้จังหวัดปราจีนบุรี

สีสันแห่งการเรียนรู้จังหวัดปราจีนบุรี

จะขอแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้  ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรมไทย และ ธรรมชาติ ที่น่าสนใจ ตามโครงการ อปท.เที่ยวทั่วทิศ ช่วยเศรษฐกิจไทย ได้แก่

1)     โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร       

ตั้งอยู่ที่ ถ.ปราจีนอนุสรณ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

เรียนรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทย เลือกซื้อของฝากจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ติดต่อสอบถามได้ที่   037-212-716 , 037-211-088 ต่อ 2171, 2172 

2)     กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง

ตั้งอยู่ที่ ถ.สุวรรณศร กม. 165 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

ศูนย์การเรียนรู้สวนสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ มีที่พักแบบ โฮมสเตย์ สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิต ชาวบ้านผู้ปลูกสมุนไพร ศูนย์เพาะชำและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้า สมุนไพร สินค้าและวัตถุดิบสมุนไพร

ติดต่อสอบถามได้ที่       087-087-5039, 089-269-2643, 087-600-8842 

3)     ไม้เค็คโฮมสเตย์

ตั้งอยู่ที่ 27/2 หมู่ 2 ต.ไม้เค็ด  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี

เรียนรู้วิถีชีวิตชาวสวนผลไม้ เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและกิจกรรมท้องถิ่น อาทิ การศึกษาสวนแบบเศรษฐกิจพอเพียง การสาธิตการตอนและขยายพันธุ์ไม้

ติดต่อสอบถามได้ที่       คุณจำนง ด้วงพิมพ์ , นางพรทิพย์ ด้วงพิมพ์  081-458-9531, 081-454-4148 

4)     บ้านดงโฮมสเตย์

ตั้งอยู่ที่ ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี

ศึกษาวิถีชีวิตชาวไทยพวน เรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน

ติดต่อสอบถามได้ที่       องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม  037-572-318 

5)     หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ เฉลิมพระเกียรติ

ตั้งอยู่ที่ ถ.สุวรรณศร กม. 165 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

เป็นแหล่งผลิตพันธุ์ไม้นานาชนิด โดยเฉพาะไม้ล้อมขนาดต่าง ๆ ไม้ไทยในวรรณคดี ไม้มงคล

ติดต่อสอบถามได้ที่       คุณบุญสืบ เจริญสุข โทร. 087-911-1679  , คุณจงกล จันทร์ศิริ โทร. 086-824-2853 

6)     โครงการพัฒนาป่ายาสมุนไพรเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ต.หนองแก้ว  อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

เป็นแหล่งปลูกสมุนไพรและผักพื้นบ้านเพื่อการศึกษา วิจัยเรียนรู้การจัดการวัตถุดิบสมุนไพรในระบบเกษตรอินทรีย์ ภายในป่าจะแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ อาทิ ส่วนสาธิตและกิจกรรมเรียนรู้สมุนไพรสำหรับการวิจัยสมุนไพร วัตถุดิบ อนุรักษ์พันธุกรรมสมุนไพรและผักพื้นบ้าน

ติดต่อสอบถามได้ที่       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี โรงพยาบาลอภัยภูเบศร กลุ่มงานเภสัชกรรม

โทร. 037-211-289, 037-211-088  ต่อ 2133, 2149


ความคิดเห็น

วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
8 ปีมาแล้ว
ประเพณ๊หลาหหลาย
วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
8 ปีมาแล้ว
เทียวให้สนุก
วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
8 ปีมาแล้ว
เมืองไทยน่าเที่ยว
วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
8 ปีมาแล้ว
เมืองไทยน่าเที่ยว