กันยายน 2564
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
หน้าแรก > สีสันตะวันออก > สีสันแห่งการเรียนรู้จังหวัดนครนายก

สีสันแห่งการเรียนรู้จังหวัดนครนายก

สีสันแห่งการเรียนรู้จังหวัดนครนายก

จะขอแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้  ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรมไทย และ ธรรมชาติ ที่น่าสนใจ ตามโครงการ อปท.เที่ยวทั่วทิศ ช่วยเศรษฐกิจไทย ได้แก่

1)     ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ       

ตั้งอยู่ที่ บ้านท่าด่าน ต.หินตั้ง  อ.เมือง จ.นครนายก

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ติดต่อสอบถามได้ที่   อาจารย์ปัญญา ปุลิเวคินทร์ 081-964-5915 , 037-384-049 

2)     ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง

หมู่ 12 ต.ป่าขะ   จ.นครนายก

แหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและหมู่บ้านเกษตรผักปลอดสารพิษ

ติดต่อสอบถามได้ที่       คุณสมหมาย เกตุแก้ว  089-090-9260 

3)     หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ

ตั้งอยู่ที่ คลอง 15 บ้านคูคต ต.คลองใหญ่ และ ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก

รวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับหลากชนิดนานาพรรณเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ บอนไซ ไม้ถัก ไม้ล้อม ชมทิวทัศน์และวิถีชีวิต ชาวสวนไม้ดอก

ติดต่อสอบถามได้ที่       คุณผาด หนองพง 037-332-200


ความคิดเห็น

วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
8 ปีมาแล้ว

น่าเที่ยว

วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
8 ปีมาแล้ว
ประเพณ๊หลาหหลาย
วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
8 ปีมาแล้ว
เทียวให้สนุก
วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
8 ปีมาแล้ว
เมืองไทยน่าเที่ยว