กันยายน 2564
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
หน้าแรก > สีสันตะวันออก > สีสันแห่งการเรียนรู้จังหวัดตราด

สีสันแห่งการเรียนรู้จังหวัดตราด

สีสันแห่งการเรียนรู้จังหวัดตราด

จะขอแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้  ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรมไทย และ ธรรมชาติ ที่น่าสนใจ ตามโครงการ อปท.เที่ยวทั่วทิศ ช่วยเศรษฐกิจไทย ได้แก่

1)     ชุมชนบ้านห้วยแร้ง      

ตั้งอยู่ที่ 40 หมู่ 2 ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด

ชุมชนที่ได้รับรางวัล “ชุมชนดีเด่นด้านการท่องเที่ยวจากททท. ในปี 2550 และรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ในปี 2553 ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวห้วยแร้งที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล ชมสาธิตการใช้วัสดุจากธรรมชาติมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ ข้าวห่อกาบหมาก สบู่เปลือกมังคุด ขนมจาก น้ำเถาวัลย์เขียว น้ำหมักผลไม้เอนไซม์ พร้อมกิจกรรมล่องเรือเที่ยวชมลำคลองห้วยแร้งและปลูกต้นจาก

ติดต่อสอบถามได้ที่   คุณวศินี สวัสดี 089-984-8044 

2)     ชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านน้ำเชี่ยว

ตั้งอยู่ที่    42 หมู่ 1 ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด

ชมวิถีชีวิตชุมชนสองศาสนา (ไทยพุทธ-อิสลาม) ชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน สาธิตการทำงอบ กิจกรรมล่องเรือชมธรรมชาติปากอ่าว ตกหมึกตกปลาพักโฮมสเตย์บ้านน้ำเชี่ยว

ติดต่อสอบถามได้ที่       คุณสุรัตนา ภูมิมาโนช 084-892-5047 

3)     ชมรมนำเที่ยวพื้นบ้านสลักคอก เกาะช้าง 

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ต.เกาะช้างใต้  อ.เกาะช้าง จ.ตราด

เที่ยวชมวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน กิจกรรมล่องเรือมาด ชมทัศนียภาพเส้นทางป่าชายเลนสู่ปากอ่าวสลักคอก กิจกรรมศึกษาเรียนรู้การทำก้อนจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย (Dasta Ball)

ติดต่อสอบถามได้ที่       คุณพัชรินทร์ ผลกาจ 084-362-5091 

4)     ชุมชนรักษ์คลองบางพระ 

ตั้งอยู่ที่ 100/1 ถ.ธนเจริญ ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด

ศึกษาเรียนรู้การทำไบโอดีเซลชุมชน การล่องเรือชมป่าจากและชมหิ่งห้อยคลองบางพระ เที่ยวชมเส้นทางประวัติศาสตร์เมืองตราด (ศาลหลักเมือง วัดโยธานิมิตวัดบุปผาราม พิพิธภัณฑ์ตราดและเรสิดังกัมปอร์ต)

ติดต่อสอบถามได้ที่       คุณวินิต นิรันพานิช 081-428-1909 

5)     ชุมชนท่องเที่ยวนิเวศวัฒนธรรมชองบ้านช้างทูน 

ตั้งอยู่ที่ 62 หมู่ 5 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด

ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนวัฒนธรรมชาวชองซัมเรกิจกรรมนั่งรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเที่ยวชมกิจกรรมในชุมชน ชมสาธิตและทดสอบร่อนพลอยด้วยตนเอง การทำฝายชอง การทำอาหารพื้นบ้านชาวชอง การทำสปา เดอ ชอง (สปาสุ่มไก่) การชมพิธีทรงผีบรรพบุรุษและบ้านพักโฮมสเตย์

ติดต่อสอบถามได้ที่       คุณอุทัย เปรื่องเวช 084-863-7267


ความคิดเห็น

วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
8 ปีมาแล้ว

อยากไปเที่ยว

วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
8 ปีมาแล้ว

น่าเที่ยว

วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
8 ปีมาแล้ว
ประเพณ๊หลาหหลาย
วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
8 ปีมาแล้ว
เทียวให้สนุก