กันยายน 2564
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
หน้าแรก > สีสันตะวันออก > สีสันแห่งการเรียนรู้จังหวัดจันทบุรี

สีสันแห่งการเรียนรู้จังหวัดจันทบุรี

สีสันแห่งการเรียนรู้จังหวัดจันทบุรี

จะขอแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้  ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรมไทย และ ธรรมชาติ ที่น่าสนใจ ตามโครงการ อปท.เที่ยวทั่วทิศ ช่วยเศรษฐกิจไทย ได้แก่

1)     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ      

ตั้งอยู่ที่    ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

เดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ร่วมกิจกรรมปล่อยปู สู่ท้องทะเล สร้างธนาคารปู บ้านปลา

ติดต่อสอบถามได้ที่   039-433-216-8 

2)     หมู่บ้านบางชัน

ตั้งอยู่ที่    อ.ขลุง จ.จันทบุรี

ชมหมู่บ้านไร้แผ่นดินแห่งจันทบุรี วิถีชีวิตชุมชน ชาวประมง ชมทะเลแหวก เหยี่ยวแดง

ติดต่อสอบถามได้ที่       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน 085-427-0909 

3)     วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชน รักเขาบายศรี (บ้านแซงลึก) 

ตั้งอยู่ที่ 11/1 ม.4 ต.เขาบายศรีอ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมสวนเงาะ ทุเรียน มังคุด แก้วมังกร สละ ภูมิปัญญาชาวบ้านในการทำอุโมงค์ เก็บน้ำใต้ดิน บริการโฮมสเตย์

ติดต่อสอบถามได้ที่       คุณนงลักษณ์ 086-834-9604 , 083-078-8002 

4)     ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 

63 หมู่ 6 ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเกษตรกรรมภาคตะวันออก  ดูนก เรียนรู้พันธุ์ไม้หลากชนิดในโครงการ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ ผลไม้สดตามฤดูกาล บริการห้องประชุมและบ้านพัก

ติดต่อสอบถามได้ที่       039-397-030 , 039-397-146


ความคิดเห็น

วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
8 ปีมาแล้ว
ประเพณ๊หลาหหลาย
วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
8 ปีมาแล้ว
ประเพณ๊หลาหหลาย
วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
8 ปีมาแล้ว
เทียวให้สนุก