กันยายน 2564
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
หน้าแรก > สีสันตะวันออก > สีสันแห่งการเรียนรู้จังหวัดระยอง

สีสันแห่งการเรียนรู้จังหวัดระยอง

สีสันแห่งการเรียนรู้จังหวัดระยอง

จะขอแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรมไทย และ ธรรมชาติ ที่น่าสนใจ ตามโครงการ อปท.เที่ยวทั่วทิศ ช่วยเศรษฐกิจไทย ได้แก่

1) ชุมชนบ้านจำรุง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง

ศูนย์เกษตรธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทน แหล่งรวบรวมผักพื้นบ้านทุกชนิด การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ การฝึกอาชีพ การแปรรูปผลผลิตการเกษตร ป่าใช้สอย จำหน่ายผลผลิตปลอดสารเคมี

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณชาติชาย เหลืองเจริญ 087-817-8030, คุณสำเริง ดีนาน 087-143-7576

2) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตร ผลิตไม้กฤษณา ตั้งอยู่ที่ 8 หมู่ 4 ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง

กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์กล้าไม้กฤษณา แก่นกฤษณา น้ำมันหอมระเหย

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณพิกุล กิติพล 081-889-0331 

3) สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ตั้งอยู่ที่ 39 ทางหลวงระยอง 3191 อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

ชมสวนสมุนไพรและพรรณไม้นานาชนิด พร้อม นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้

ติดต่อสอบถามได้ที่ แผนกต้อนรับส่วนหน้าสวน 084-930-6060 (หยุดวันจันทร์) 

4) โรงงานโลตัสคริสตัล ตั้งอยู่ที่ 161 หมู่ 6 ซ.4 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

ชมกรรมวิธีการผลิตเครื่องแก้วคริสตัลในขั้นตอนต่างๆ เลือกซื้อสินค้าเครื่องแก้วคริสตัลราคาพิเศษ

ติดต่อสอบถามได้ที่ 038-897-029-31


ความคิดเห็น

วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
8 ปีมาแล้ว
ประเพณ๊หลาหหลาย
วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
8 ปีมาแล้ว
เทียวให้สนุก